3 fazna elektriena instalacija v hi i

Izvira, da moramo prevesti doloèeno besedilo. Tudi èe je takrat angle¹ki kontekst, ki je precej znan, lahko nastane problem pri drugih jezikih. Za poroko z nasveti, prevajalci in prevajalske aplikacije pridejo k nam, ki v veliki in, kar je najpomembnej¹e za nas, brezplaèno pot, bo prevedel vse vrste besedil v vse jezike. Toda, ali bi bili prevajalci tako velik projekt, kot na prvi pogled? «Odgovor je koristen - seveda ne! In za dame, ki kljub zdravemu razumevanju ¹e niso preprièane o zadnjem, bom posku¹al predstaviti nekaj dejstev, ki potrjujejo moje mnenje.

Predvsem pa je lahko prevajalec izjemno nezanesljiv, ker uporablja dobesedne prevode, vendar ne dajem idiomov. To bo pomenilo, da bo, na primer, reèi "ne moja skodelica èaja" (ne moj primer prevedeno kot "ne moja skodelica èaja". Kar je daleè stran, se lahko omejijo na pogosto uporabljene besedne zveze, ne na specializirane fraze, ki jih uporablja na primer podroèje trgovine ali zdravila. Tudi, èe bo v prevodih, ki so potrebni le za nas, za individualne potrebe, primerno, tako da se pri uspehu prevajalskega prevajalca ne bomo samo izpostavili posmehu, temveè tudi postali preprosto napaèno razumljeni v svetu, kar lahko povzroèi zelo resne posledice. Poleg tega prevajalec z umetno inteligenco ne pozna slovnice. Z uspehom prevajanja iz angle¹èine v jaz se lahko ukvarjajo tudi z njim, vendar pri prevajanju iz svojega (kar je izredno nevarna slovnica se precej izgubijo. In razlika med "sem bila v hladnem finanènem polo¾aju" in "grem v te¾kih gospodarskih razmerah" je absolutno velika.

Hairise SprayHairise Spray - Oglejte si, kako enostavno se je znebiti balding!

Prevajalec tudi ne bo opravil zaprise¾enega prevoda. Na ¾alost je to vedno potrebno za uspeh vsakega prevoda. Ampak vèasih je to potrebno, zlasti v primeru prevodov pomembnih uradnih dokumentov. Za zakljuèek, ne predlagam, da bi bil potreben prevod, ki ga je opravil kvalificirani prevajalec. Najpomembneje je razumeti, za kaj potrebujemo besedilo. Èe je oglas, ki nam ga po¹ljete, pogovor z nami, lahko brez te¾av vnesemo prevajalèevo besedilo in ga vrnemo. Vsekakor pa so pomembna elektronska sporoèila in materiali ustrezno posredovani strokovnjakom.