Delo prevajalca

Delo tolmaèa je izjemno pomembna in odgovorna naloga, saj mora razumeti pomen izraza pijaèe med njimi med drugim med tema dvema subjektoma. Zato ne rabim toliko ponavljati besede, kar je bilo povedano, temveè prej izraziti pomen, vsebino, bistvo izraza in enako je zelo te¾ko. Tak¹en prevajalec je zelo pomemben v komunikaciji in razumevanju, kako in v katerih motnjah.

Ena od vrst prevajanja zapored. Torej, kaj je neke vrste prevajanja in kaj zaupajo v ravni posebnosti? No, isti izraz ljudi, tolmaè poslu¹a nekaj strani komentarjev. Nato lahko zapiske, in lahko samo ¹e tisto, kar se odloèi, da gre za zvoènik. Èe se to naredi en element njegovega govora, vloga prevajalca ponoviti svoj namen in vsebino. Kot smo ¾e omenili, tako da ne potrebujejo natanèno ponovitev. To mora zagotovo biti prisoten na mestu aplikacije na zalogi in kraj izra¾anja. Po ponavljanju zvoènik spozna svoj govor, spet ga delimo v stalne skupine. In vse to se dogaja stalno do konca govora, ali odgovorov klicatelja, kar pomeni tudi v lokalnem stilu, in njegov govor se obravnava in ¹tevilo ljudi igranje.

Ta vrsta prevoda ima svoje lastnosti in vrednosti. Seveda je to, da se muèijo redno. Fragmenti izrekanja, vendar lahko ti elementi razbijejo koncentracijo in zanimanje v mislih. S prevajanjem dela èlanka se lahko zlahka raztresete, pozabite na nekaj ali samo izloèite iz teka. Vsakdo lahko vidi vse in komunikacija je ohranjena.