Lase kot shakira

Moja neèakinja je zelo za¾elena z lasmi, lahko jo po nekaj dneh kapljate in èesate in nameravate. Oèitno je vpletena v to, da lahko, da bi bila celota videti popolna, naredi eno pletenico ¹estkrat, vsakiè, ko najede lase za lase, ali pa jih stisne. Obo¾uje ¹olske igre in jih ustvarja. Tudi njena nedavna vloga kraljice Joker je bila izvirna in rad bi imel popolno prièesko in obleko. Na zaèetku je moja mama pletila veè pletenice z loki. Kasneje je ta èudoviti enajstletnik rekel ne, ne, ne enkrat. Veliko bom èakal v svojih kodrastih laseh ... tako da se je zaèelo. Pol ure snemanja in modeliranja. Izgledala je lepo kot dobra princesa. Kakorkoli, enako je z razvajenimi dekleti, se je zelo hitro spremenila. Ne skrbi, da je ¾e na zaèetku seznanjanja z nastopom ¾e veè kot dve uri. Neprièakovano ... popolnoma spremenila koncept, in v njenem slogu je ¹lo ¹e nekaj veè, "nieeee, mi ni v¹eè, ker se ne spomnim princese, kaj je zelo podrejena". Izumila je novo prièesko, razporedila lase v bistvu ohlapne koke. Ker, seveda, kot je ¾e prej povedala, imamo zdaj spretnost, da ji odre¾emo lase, kar je hkrati zelo dobro. Njena mama z ene strani in druga v nekaj minutah je bila pripravljena.

Oglejte si ponudbo sponk za lase