Meso divjega pra iea poljska kuhinja

Na¹a kuhinja ne gre na najmanj¹o, in to je zaradi velikega ¹tevila mesa, ki ga najdemo v njej. Na nek naèin so bistvo dobre, poljske, domaèe kuhinje.

Izdelava mesa ni najla¾je delo. Zagotovo vsakdo je dosegel telo ingver ali trdo. V vsej kuhinji mora biti predmet, ki nas bo re¹il od kulinariènih mishaps - drobilnik na telo. Obièajno je podan iz veè deset majhnih rezil, ki so vgrajeni skupaj. Ta pripomoèek se uporablja za ne¾no kle¹èenje mesa brez drobljenja kit. Idealno za vse vrste zrezkov in zrezkov. No¾i, v katerih je name¹èen mlin za mletje mesa, morajo biti izpolnjeni z nerjaveèim jeklom - ne za trajnost izdelka, ampak tudi za higieno in funkcionalnost. Preostali del ohi¹ja je ¹e vedno iz plastike. Meso, ki je bilo raz¾vrkljano z drobilnikom, ohranja naravne sokove v notranjosti, kar nam omogoèa, da po peèenju dobimo tudi soèno, mehko meso. Sam proces toplotne obdelave poteka enakomerno in tudi veliko hitreje. Podobno se èas mariniranja bistveno skraj¹a.

Poleg tega lahko omenimo, da so zaèimbe, ki so jih posuli z mesom, ¹le v njene globine, kar bo koristilo neprimerljivemu okusu mesa. Drobilnik mesa je popolna alternativa klasiènemu pestilu. Postopek priprave mesa ni samo uèinkovitej¹i, temveè tudi bolj tih. Za uporabnike stavbe je velik prihranek energije. Crumbler, neopazna velikost je ¹e posebej uèinkovita, prav tako jo je lahko enostavno sprati pod tekoèo vodo, èeprav ni vse mogoèe dati v pomivalni stroj. Za trenutni namen se je vredno predstaviti z navodili za uporabo. Pri pranju rok je priporoèljiva previdnost - rezila nas lahko enostavno re¾ejo! Drobilec telesa je neloèljiv spremljevalec mnogih profesionalnih kuharjev, pa tudi ¾ensk iz hi¹e, ki vedo, da bomo s to obièajno metodo pripravili obèutljivo in polno meso.