Nova frizura sharon stone

Moj bratranec je ¹e posebej v¹eè, ko se igra z lasmi. Istoèasno je pravilno vkljuèena, da lahko, èe hoèe, da celotna stvar izgleda popolno, petkrat vstavi eno pletenico, vèasih pa tudi lasnice ali ostrige. V¹eè mu je ¹olske igre in organiziranje. Njena nova kreacija, Queen Joker, je bila prav tako zabavna in zahtevala popolno frizuro in obleko. Na zaèetku jo je mama zapletla z veè kot dvanajstimi pletenicami s podatki, ki niso bili trakovi. Kasneje je ta èudoviti enajstletnik rekel ne, ne, ne ¹e enkrat. Pravzaprav bom èakal v upravljanih laseh .... tako da se je zaèelo. Pol ure upravljanja je tudi njihovo ustvarjanje. Izgledala je lepo kot pomembna princesa. Ampak, ko ostane z plemièi, je premislila dovolj hitro. Ne da bi èakali na zadnje, je od zaèetka skladanja do spektakla minilo veè kot dve uri. Neprièakovano ... popolnoma spremenila idejo, in v njenem govoru ni bilo veliko toliko, "nieeee, res ne ¾elim, saj se ne spomnim princese, kaj je njena podrejena". Zahtevala je novo frizuro, zlo¾ene lase v strukturi napolnjenega koke. Za poroko, seveda, kot sem napisal prej, imamo zdaj izku¹nje z gradnjo njenih las, in to je tisto, kar je precej hitro ¹lo. Njena mama, po eni strani, od novega in sposobna biti v nekaj minutah.

Oglejte si ponudbo lasnic