Pregled plodnosti lubin

Test plodnosti pri mo¹kih temelji predvsem na ¹tudiju ejakulata. Analiza semena je obvezen diagnostièni element, ki pomaga oceniti plodnost mo¹kega.Semena je suspenzija spermatozoidov, ki izhajajo iz jajc in obmodka v me¹anici izloèkov prostate, semenskih mehurèkov in tubulo-bulbarnih ¾lez (tako imenovana plazma sperme. Glavni cilj ¹tudije je torej sperma.

Kdaj je treba opraviti test?To vpra¹anje je treba izvesti na mestu, kjer po 1 letu rednega spolnega odnosa brez za¹èite (brez razloga za morebitni pregled partnerja ni bilo oploditve. Opraviti jih je treba tudi po novi metodi slik na strani medno¾ja in po zdravljenju tumorja testisa.

Pred preskusomPred preskusom morajo biti izpolnjeni nekateri standardi. Negativno na koncu lahko vplivajo, med drugim neustrezno dolgo obdobje spolne abstinence (vzorec je treba pridobiti v 2 do 7 dneh po spolnem odnosu, prej¹nje bolezni (pogosto tiste s povi¹ano temperaturo, kot tudi zlorabo alkohola. Vzorec, ki ga je treba poiskati, je treba prenesti tudi na minimalni ukrep.Analiza semena temelji na njeni makroskopski oceni (viskoznost, volumen, pH in mikroskopski (¹tevilo semenèic, njihova moè in gibljivost. Poleg tega je prikazana kolièina antispermskih protiteles. Vèasih so priporoèeni tudi drugi testi, npr. Bakteriolo¹ki in biokemièni testi in hiposomotièni test.

diagnostikaPri ocenjevanju neplodnosti imajo mo¹ki tudi nov tip hormonskih testov. Preuèuje se, med drugim raven prostega in skupnega testosterona, raven gonadotropnih hormonov: FSH, LH, prolaktin, estadriol in TSH in FT4.Motnje neplodnosti so lahko tudi posledica avtoimunskih reakcij. Preizkusi protiteles proti semenèici v serumu in semenèici se nato testirajo. Nato se imenuje tehnika posredne imunofluorescence. Pomeni raztopino me¹anja protiteles s spermo. ®elim, da so tako dobri, da popolnoma ustavijo mojo plodnost. Vzroki za neplodnost so pogosto in razliène vrste oku¾b. V konèni fazi izkljuèitve se izvajajo mikrobiolo¹ki testi.