Programska oprema za proizvodno podjetje

Program comarch erp xl, prej imenovan CDN XL. Ta podatkovna programska oprema je na voljo tudi za majhna in specifièna podjetja, ki vstopajo v prihodnje vrste industrij: komercialno, proizvodno in storitveno.

Revitalum Mind Plus

Program comarch erp xl ima ¹iroko funkcionalnost. Njegova vidna prednost je, da zagotavlja popolno podporo in avtomatizacijo poslovnih procesov. Omogoèa upravljanje vseh poslovnih procesov v podjetju. Poleg tega ima modularno strukturo, tako da jo lahko vsak uporabnik prilagodi va¹im potrebam. Celotna metoda, ki ima za posledico tako spletne kot tudi offline kategorije.Projekt obstaja ¾e leta, najpogosteje izbrani ERP sistem. Veè kot 4000 podjetij ima to programsko opremo. Ta metoda je vkljuèena v bolj normalno uporabo prodajnih poti. Zahvaljujoè temu je mogoèe veliko bolj uèinkovito voditi ne samo z logistiko, ampak tudi z va¹imi programi.Ta integrirani sistem je izjemno kompleksna naprava na podroèju ERP na trgu. Njegovo podroèje delovanja zajema vsa podroèja poslovanja podjetja.Modul "Trgovina in distribucija" v tem sistemu podpira izvajanje procesov na podroèju trgovine in distribucije. Podpira podjetje s strani prodaje in nabave.Modul "Proizvodnja" je na voljo v enotah in enotah. Ima tudi orodja za diskretno in procesno delo. Podpira oblikovalske dejavnosti in dodatno dopolnjuje. Omogoèa definiranje tehnologije, doloèanje proizvodne poti, izdelavo urnika dela in izvajanje proizvodnega procesa.Modul "Upravljanje skladi¹èa" vam omogoèa nadzor nad zalogami in izdajanjem skladi¹ènih nalogov. Zahvaljujoè tak¹nemu modulu lahko uèinkovito odpravite napake.Modul "Servis in popravila" bo kupil za registracijo in dodatno za izvedbo servisnih nalogov. To je trenutna naprava za izvajanje servisnih procesov.Modul "CRM" vam omogoèa zbiranje informacij o strankah. Zahvaljujoè temu lahko kupite spoznavanje va¹ih potencialnih strank. Omogoèa vodenje dela prodajnih in marketin¹kih skupin.Program erp xl ima veliko drugih mo¾nosti za uèenje iz na¹ih dejavnosti.