Spremembe v vedenju potro nikov na trgu kruha na poljskem

Danes veliko parov posku¹a za otroka. ®ivi v kraj¹em obdobju, v drugih pa dlje. Toda za nekatere pare, tudi po veliko prizadevanjih, gre vse narobe. Osemenjevanje je strategija, ki pomaga pri razmno¾evanju. Pogoj za izvedbo te tehnike so jajcevodne jajceve ¾enske.

Kontraindikacije so fibroidi maternice, ki jih lahko noseènost spodkoplje. Zdravljenje je sestavljeno iz pokrivanja, kjer je indicirana sperma partnerja, tj. Sperme, ki prihaja iz banke.Osemenjevanje je minimalno invazivna in odprta metoda zdravljenja neplodnosti. Zdravljenje je zgrajeno pri ¾enskah, ki imajo moten cikel ovulacije, pa tudi ko je sluznica sovra¾na do semena. Nasprotno pa pri mo¹kih, ko so njihove sperme zelo redke in ko so v omejenem obsegu.Postopek je sestavljen iz ¹tevilnih pravil. Najprej mora ¾enska opraviti teste: stopnjo èistosti vagine, kulturo iz kanala materniènega vratu, v smislu klamidije in citologijo. In èlovek mora iti k internistu, da bi opravil eksperiment v klamidiji in semenski toèki. ®enska je pred posegom predpisana hormona z vidika injekcij ali tablet.Èe je dovolj gibljivih spermijev, upamo na voljo obstaja takoj po prvem oploditvi. Èe je prvi pripravljen na neuspeh, lahko poskusite toliko. Cena postopka je od 700 do 1300 samo glede na kliniko, v kateri je zdravljenje. Razlikujemo med intrauterino, cervikalno in medenièno osemenjevanje.Osemenjevanje je zadnja re¹itev pred in vitro. To je neboleèe in te¾ko. Veliko se naredi o tem, èeprav ga zdravniki privlaèijo pred in vitro. Uèinkovitost osemenjevanja se giblje od 5 do 25%. Od tega je odvisna starost ¾enske ali parametri semena.®enska mora imeti zdravilo, na katero naj poskrbi sredi dneva, ne opravlja dodatnih ¹portnih dejavnosti, ne jemljite vroèih kopel. Èe bomo izpolnili vse razloge, bo poveèala uèinkovitost doseganja ¾elene noseènosti.