Trgovina z barvami za eksplozijsko nevarnost

Direktiva ATEX (francosko: Atmosphères Explosibles, imenovana tudi direktiva 94/9 / ES - je pravo Evropske unije, ki določa bistvene zahteve za izdelke, namenjene uporabi v potencialno eksplozivnih atmosferah. Grožnja eksplozije metana in premogovega prahu je velika večina strojev in orodij, ki se uporabljajo v rudnikih premoga, direktiva ATEX pa se nanaša na opremo in zaščitne sisteme, namenjene za uporabo v prostorih, ki so izpostavljeni nevarnosti eksplozije. Prav tako so si med seboj delili nove varnostne predpise v nekaterih državah Evropske unije, kar je pomenilo znatno oviro proste izmenjave blaga med državami članicami.Zadnji dejavnik je bila poenotenje direktive ATEX, ki je poenotila obstoječe modele in popolnoma olajšala promet izdelkov v Evropskem sporazumu. Pri izvajanju določb člena 100a Rimske pogodbe je najpomembnejši cilj direktive ATEX zagotoviti prosti pretok blaga, ki zagotavlja visoko stopnjo protieksplozijske zaščite. V zvezi z opremo, namenjeno za obratovanje na potencialno eksplozivnih območjih, sta Evropski parlament in Evropska unija odprta 23. marca 1994 izdala Direktivo ATEX 94/9 / ES, ki se je začela uporabljati 1. julija 2003. Poleg tega je bila 16. decembra 1999 sprejeta Direktiva 1999/92 / ES ATEX137 (imenovana tudi ATEX UPORABNIKI, ki se nanaša na minimalne zahteve za varstvo pri delu v pomenu, kadar obstaja nevarnost eksplozivne atmosfere. Direktiva ATEX 94/9 / ES je začela veljati do 1. julija 2003 in nadomestila prejšnji direktivi starega pristopa 76/117 / EGS in 79/196 / EGS.

Oznaka CE (francosko: Conformité Européenneidentifikacijska številka certifikacijskega organasimbol eksplozijeeksplozijska skupinakategorija napravvrsta protieksplozijske zaščiteeksplozijska podskupinatemperaturni razred

https://cidprime.eu/si/ Cideval PrimeCideval Prime - Vaš zaveznik v boju proti maščobam!

Priporočamo vadbo Atex