Zdravni ki pregledi ali prost dan

Kolposkopski pregled je vpra¹anje, ki lahko zelo dobro deluje pri odkrivanju bolezni pri pacientu, ki mu bo to uspelo. Kolposkop je potem medicinski pripomoèek, ki prina¹a ko¹èek tkiva iz vagine, stene maternice ali vulve.

Zahvaljujoè temu lahko podoben zdravnik z dobrimi mnenji pregleda to tkivo in oceni, ali na to vpliva vsaka sprememba. Kolposkopija je ¹tudija, ki lahko zdravniku zaradi ustrezne opreme da globok pogled na no¾nico, maternico, kanal in vulvo pacienta. Izku¹nja je, da praktièno osemdeset odstotkov omogoèa odkrivanje raka, to je bolezen, ki ni ozdravljiva. Zaradi tega vpra¹anja se rak razkrije v zgodnji fazi, tako da bo to naèin zdravljenja bolnika. Citologija, ki jo ponavadi opravi ginekolog, odkrije rakaste spremembe, vendar 70%. Vendar pa so zdravniki ¾e mnenja, da je zabavno me¹ati obe tehnologiji, to je citolo¹ki in kasneje kolposkopski pregled. Obe kombinirani metodi dajejo praktièno 100-odstotno mo¾nost odkrivanja raka v tak¹ni fazi, da bo po takoj¹nji intervenciji ozdravljiva. Zahvaljujoè kolposkopu, ki vam bo omogoèil, da si ogledate ¾enske organe pri zdravniku, lahko doloèi tudi mesto morebitnega kirur¹kega posega, po operaciji pa lahko preveri, ali bo to pravilno opravljeno. Citolo¹ka preiskava je ¹tudija, ki jo predlagamo ljudem, ki so prestali petindvajseto leto obstoja in so zaèeli spolni odnos. Vsak napaèen rezultat (celo najmanj¹e odstopanje v citologiji je treba ¹e preveriti, na primer samo s kolposkopom. Pred takim testom se priporoèa zavrnitev vseh posegov v materniènem vratu in no¾nici, to pomeni, da ginekolo¹ke preiskave niso dovoljene ali da je spolni odnos dovoljen nekaj dni pred pregledom. Poleg tega se test ne igra med menstruacijo. Medicina se odpira ¹e bolj. To je zelo dobro, saj je igranje z rakom, ki je ¾e sprejeto kot neozdravljiva bolezen, veliko. ®al je prepozno odkrivanje te bolezni praktièno vedno pri bolnikovi smrti. Kolposkopski pregled bo zato verjetno zelo uspe¹en naèin nasprotovanja.