Zgodovina blagajn

Z uporabo blagajne je izpolnjena obveznost fiskalizacije prodaje. Ta re¹itev se uporablja v bli¾njih trgovskih in servisnih prodajalnah, kjer ni potrebe po upravljanju skladi¹èa. S pomoèjo blagajne lahko natisnete povzetek poroèil o prodaji in celo podrobna poroèila.

Blagajne z elektronsko kopijo med drugim omogoèajo tiskanje misli kopije dnevnih finanènih poroèil in kopij vseh prejemkov ali dan. Pred nakupom blagajne se moramo odloèiti, ali bo treba zdru¾iti blagajno z raèunalnikom. Trenutno je prisotna, ko izberete blagajno. Vsaka blagajna ne more delovati z raèunalnikom, èitalnikom kod ali celo predalom, zato je vredno, da se pred nakupom blagajne dogovorite za sestanek s strokovnjaki, da izberete pravo napravo. Fiskalna blagajna, ki je namenjena za sodelovanje z novimi napravami.

Blagovne znamke srednjega segmenta in sistemske blagajne se lahko enostavno pove¾ejo z raèunalnikom, na katerem temelji kupljena programska oprema za trgovanje. Prodaja poteka ob ohranjanju blagajne, vendar je za izdelavo posodobitve inventarja na raèunalniku na zaèetku mogoèe prebrati prodajo iz blagajne. Tudi z razliènimi izdelki ali spremembo shranjenih cen. Najprej delamo v sistemu prodaje, nato pa ga po¹ljemo v valuto. Prodaja se lahko poveèa za znesek, ko je raèunalnik izklopljen. V zvezi z doloèeno programsko opremo iz blagajne je zagotovljena prodaja potrdila s prejemom ali v razsutem stanju. V tej re¹itvi imajo vsi izdelki funkcijo v skladi¹èu, zato je osnova precej ¹iroka, da bi pospe¹ili prodajo, je priporoèljivo izdelati bralnike èrtne kode na blagajni, prav tako pa tudi olaj¹ati vnos materialov v skladi¹èe. Preden izberete blagajno in program, morate uporabiti informacije strokovnjakov, ki bodo izbrali dobro konfiguracijo za potrebe energije.

V nekaterih trgovskih podjetjih lahko redno blagajno in raèunalnik spreminjamo s sodobno re¹itvijo, ki temelji na raèunalniku POS-tipa z zaslonom na dotik, na katerem je prednalo¾ena komercialna programska oprema. Raèunalnik mora izstopiti zraven tiskalnika, tako da ima blagajna velikost zaslona in natisnjen raèun v roki.